Què és l'Agenda
Urbana Espanyola?

L’Agenda Urbana Espanyola (AUE) aprovada pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019, és la Política Nacional Urbana que, de manera estratègica i amb una metodologia precisa i detallada, defineix i desenvolupa els objectius –ja reconeguts per les Agendes urbanes internacionals– per a aconseguir un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat socialment i econòmicament competitiu. Aquesta política nacional urbana de marcat caràcter integrat, holístic i transversal, reconeix el paper fonamental de les Entitats Locals per a portar la perseguida sostenibilitat a tots els pobles i ciutats, amb independència de la seua grandària i població.

Aquesta estratègia està unida als ODS, a l’Agenda 2030 i a l’Agenda Urbana Europea i per tant, la implementació d’aquesta important estratègia, juntament amb la resta,  resulta clau per a aconseguir la necessària transició verda, digital i cohesionada socialment, des d’una diversitat d’àmbits i sense perdre de vista el caràcter holístic i integrat. 

En aquest sentit, la implementació de l’Agenda Urbana Espanyola a les ciutats potenciarà la seua dinamització, impulsant la innovació social i, a més, l’harmonització de les diferents perspectives que proposa l’Agenda permetrà avançar en un model basat en l’equilibri i cohesió territorial, millorant l’habitabilitat del conjunt del territori.

L’Agenda urbana espanyola és un document estratègic que s’estructura en un Decàleg d’Objectius de primer nivell, que desplega, al seu torn, un total de 30 objectius específics, que descansen sobre aspectes més concrets i que contribueixen a la consecució dels deu objectius principals.

Eixos del pla d'acció

Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat que existeix.

Previndre i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible

Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.

Garantir l’accés a l’Habitatge.

Liderar i fomentar la innovació digital.

Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

En què et podem ajudar?

IDELSA amb CIF: P-5306602-C, com a responsable del tractament i legitimat pel seu consentiment, tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial i enviament de butlletins informatius. No cedim la informació a tercers excepte per imperatiu legal. Té dret a accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com altres drets, com es detalla en la segona capa d’informació. Pot consultar informació addicional i més detallada sobre Política de privacitat i Protecció de les seues dades personals. P-5306602-C