Què és l'agenda
urbana espanyola?

L’Agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019, és la Política Nacional Urbana.

De manera estratègica i amb una metodologia precisa i detallada, defineix i desenvolupa els objectius –ja reconeguts per les Agendes urbanes internacionals– per a aconseguir un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat socialment i econòmicament competitiu.

Aquesta política nacional urbana de marcat caràcter integrat, holístic i transversal, reconeix el paper fonamental de les Entitats Locals per a portar la perseguida sostenibilitat a tots els pobles i ciutats, amb independència de la seua grandària i població.

Pla d'acció local
de l'agenda urbana
d'Elda

L’Ajuntament d’Elda va iniciar el desenvolupament del Pla Estratègic Elda 2030 www.elda2030.es, el febrer passat de 2021. Aquest Pla contempla diferents objectius i accions alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i recull els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola.

Suma’t al Pla participant en l’enquesta que hem elaborat:.

Eixos del pla d'acció

Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat que existeix.

Previndre i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible

Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.

Garantir l’accés a l’Habitatge.

Liderar i fomentar la innovació digital.

Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

En què et podem ajudar?

L’Ajuntament d’Elda, amb CIF: P0306600H, com a responsable del tractament i legitimat pel seu consentiment, tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial i enviament de butlletins informatius. No cedim la informació a tercers excepte per imperatiu legal. Té dret a accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com altres drets, com es detalla en la segona capa d’informació. Pot consultar informació addicional i més detallada sobre Política de privacitat i Protecció de les seues dades personals en les nostres pàgines legals marcades al peu de pàgina. P0306600H